4 trường hợp bị trượt tốt nghiệp THPT theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT cận kề, học sinh lớp 12 chú ý 4 trường hợp sau đây sẽ bị đánh trượt tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Trường hợp 1: Thí sinh không dự thi đủ số bài thi

Thí sinh bắt buộc phải dự thi đủ số môn quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT bao gồm:

+ Thí sinh lớp 12 tại trường THPT: 3 môn bắt buộc (Ngữ văn – Toán – Ngoại ngữ); Tự chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Lí – Hóa – Sinh) hoặc Khoa học Xã hội (Sử – Địa – GDCD).

+ Thí sinh giáo dục thường xuyên: 2 bài bắt buộc (Toán – Văn) và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Lí – Hóa – Sinh) hoặc Khoa học Xã hội (Sử – Địa – GDCD).

+ Thí sinh tự do: Được đăng ký dự thi các bài bắt buộc, bài tổ hợp hợp môn thành phần của bài thi tổ hợp.

Nếu thí sinh bỏ làm bài thi dù chỉ 1 môn sẽ bị tính 0 điểm cho bài thi đó và sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp. Vì thế, thí sinh đã đăng ký bài thi nào, môn thi thành phần nào trong bài thi tổ hợp cũng phải dự thi đầy đủ.

Trường hợp 2: Thí sinh bị điểm liệt

Điểm liệt là mức điểm giới hạn thí sinh có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp hay không. Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm liệt được tính nếu thí sinh chỉ đạt 1,0 hoặc dưới 1,0 ở bất kỳ bài thi, môn thi thành phần nào. Thí sinh không muốn bị điểm liệt và bị đánh trượt tốt nghiệp thì các môn thi, bài thi đều phải đạt trên 1,0 (theo thang điểm 10).

Trường hợp 3:  Điểm xét tốt nghiệp dưới 5

Công thức tính điểm tốt nghiệp THPT như sau:

– Ví dụ:

Thí sinh HOÀNG VĂN A dự thi các môn với các số điểm là:

  • Toán: 7 điểm
  • Văn: 5 điểm
  • Anh: 6 điểm
  • Lý: 4 điểm
  • Hóa: 6 điểm
  • Sinh học: 5 điểm

– Điểm trung bình cả năm lớp 12 là: 6,5

– Điểm ưu tiên: 0

– Điểm khuyến khích 2 điểm (chứng nhận nghề loại giỏi)

=> Điểm xét tốt nghiệp của HOÀNG VĂN A là (6,25×7 + 6,5×3):10 + 0 = 6,325

HOÀNG VĂN A không bị môn nào mắc điểm liệt, dự thi đủ số bài thi và có điểm xét tốt nghiệp trên 5,0. Như vậy, HOÀNG VĂN A đỗ tốt nghiệp.

Trường hợp 4: Thí sinh bị kỷ luật hủy bài thi

Trong quá trình thi tốt nghiệp THPT, nếu vi phạm vào những trường hợp sau đây thí sinh sẽ bị kỷ luật và hủy bài thi:

– Bị đình chỉ thi:

+ Thí sinh vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm;

+ Thí sinh đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận lời giải từ ngoài phòng thi;

+ Viết, vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi vào tờ giấy làm bài của mình;

+ Mang những vật dụng không được phép khi vào phòng thi;

+ Có hành động gây gổ, đe dọa thí sinh khác, đe dọa giám thị coi thi hoặc những người có trách nhiệm trong kỳ thi.

– Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do phạm những lỗi: 

+ Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi;

+ Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi;

+ Bài thi có chữ viết của hai người trở lên;

+ Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;

– Những trường hợp khác: 

– Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

+ Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức;

+ Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài;

+ Dùng bài của người khác để nộp.

Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GDĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

 

Nguồn: HỌC MÃI

Đăng ký xét tuyến