Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y – DƯỢC CỘNG ĐỒNG

I- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Thường trực HĐQT:

1- ThS. Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT

2- TS. Nguyễn Huy Oanh – Phó chủ tịch HĐQT

3- ThS. Vũ Xuân Trung – UV HĐQT

4- ThS. Lê Minh Tiến – Thư ký HĐQT

II- BAN GIÁM HIỆU

1- ThS. Lê Minh Tiến  – Hiệu trưởng;

2- Bà Vũ Thị Thảo – Phó hiệu trưởng;

3- Bà Nguyễn Thị Thảo  – Phó hiệu trưởng;

4- Bà Vũ Thanh Trà – Phó hiệu trưởng;

5- Bà Đỗ Thành Thoa – Phó hiệu trưởng

III. CHI BỘ ĐẢNG

 • Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Huy Oanh
 • Phó bí thư chi bộ: Đ/c Phùng Thị Thu Trang

IV. ĐOÀN THỂ

Công đoàn:

– Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Vũ Nhật Anh

– Ủy viên BCH: Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Hồng Dân, Nguyễn Linh Chi

Đoàn thanh niên:

– Bí thư: Đ/c Phùng Thị Thu Trang

– Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Huy Hải

– Ủy viên BCH: Đ/c Bùi Lương Đạt

V. CÁC PHÒNG/BAN/KHOA CHỨC NĂNG

Các khoa chuyên môn gồm:

 • Khoa Cơ bản
 • Khoa Dược
 • Khoa Điều dưỡng
 • Khoa Chăm sóc sắc đẹp
 • Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc.

Các phòng chức năng, gồm:

 • Phòng Quản lý đào tạo
 • Phòng Tổ chức – Hành chính;
 • Phòng Tài chính – Kế toán;
 • Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục nghề nghiệp;
 • Phòng Công tác học sinh – sinh viên;
 • Phòng Truyền thông
 • Phòng Tuyển sinh
 • Phòng Hợp tác quốc tế

Các viện, trung tâm đơn vị trực thuộc:

 • Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
 • Viện quốc tế German Edu
 • Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ
 • Trung tâm Thông tin – Thư viện
 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển thị trường.
 • Viện Đào tạo Quốc tế Edu Beauty 
 • Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường
 • Viện Tạo hình thẩm mỹ không xâm lấn 
 • Viện Chăm sóc Mẹ và Bé
Đăng ký xét tuyến