Phòng Hợp tác – Quốc tế

I.Sứ mệnh

Phát triển và khai thác nguồn lực mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước với các đối tác giáo dục, cộng đồng doanh nghiệp, tư vấn chính sách cho BGH và hỗ trợ hoạt động hợp tác đối ngoại của các đơn vị.

Συνεχίζοντας το ταξίδι μας μέσα από το σώμα για να εντοπίσουμε τα μυστικά του στοματικού σεξ, φτάνουμε στο μάγουλο. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους τους ξεκίνησαν στη ρίζα και όχι πλέον μετά από 10-15 GreeceFarmakeio Ο Brandon B. είναι πεπεισμένος ότι αυτό οφείλεται στην αδυναμία των μυών του προσώπου και προσφέρει να τους εκπαιδεύσει. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι πολύ σαφές εάν σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, Zhvanchka;

C’è sesso, e c’è sesso. Il momento stesso in cui una persona cerca farmaci erezione cibo più delizioso nella vita. Quell’orgasmo, che è così difficile da ripetere.

gehe zu meinem Blog

II. Mục tiêu

 • Mở rộng mạng lưới và tăng cường quan hệ với các đối tác giáo dục, nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn;
 • Nâng cao vị thế,hình ảnh của trường trong khu vực và trên thế giới
 • Khai thác hiệu quả nguồn lực từ các quan hệ hợp tác đối ngoại phục vụ công tác xây dựng và phát triển Trường
 • Xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đảm bảo đầu ra cho sinh viên
 • Phát triển các chương trình trao đổi sinh viên, liên thông đại học cho sinh viên trong trường.
 • Khai thác, xây dựng kế hoạch về các gói trợ cấp học bổng, tài trợ công trình nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cán bộ nhân viên nhà trường

III. Nhiệm vụ triển khai

 • Đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại của nhà trường;
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược, tổ chức quản lý và hướng dẫn việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại theo quy định của pháp luật;
 • Triển khai tìm kiếm đối tác nước ngoài hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực cán bộ, điều phối các chương trình đào tạo, các khóa tập huấn quốc tế, chương trình hợp tác, trao đổi cán bộ, sinh viên với đối tác nước ngoài;
 • Triển khai tìm kiếm đối tác doanh nghiệp nước ngoài hợp tác trong hoạt động tuyển dụng, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp – nhà trường, đáp ứng nhu cầu việc làm cho sinh viên;
 • Phối hợp phòng tuyển sinh và các đơn vị nhà trường trong hoạt động tuyển sinh, nâng cao hình ảnh tuyển sinh và truyền thông của nhà trường;
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất, xây dựng các đề tài, các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và dự án quốc tế, quản lý các đề tài nghị định thư, các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự án quốc tế,
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường có liên quan giúp hiệu trưởng tổ chức các cuộc làm việc với chuyên gia nước ngoài, quản lý người nước ngoài đến trường công tác, làm việc và học tập theo quy định của nhà nước;
 • Quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế, các bài báo quốc tế, tổ chức phiên dịch , biên dịch các tài liệu soạn thảo các văn bản về hợp tác quốc tế, đối ngoại do trường giao;
 • Tham gia cùng phòng tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan đề xuất cán bộ đi công tác và học tập ở nước ngoài, trình lãnh đạo Trường quyết định, quản lý các đoàn công tác theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Đăng ký xét tuyến