Phòng Đào tạo

Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xác định quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề. Xây dựng các đề án, chiến lược phát triển các ngành, nghề đào tạo trong trường với các loại hình đào tạo thích hợp. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo toàn diện.

Zdaj BDSM ni več redkost, podzemni del po dostopnih cenah. Potem ko je film “50 odtenkov sive” BDSM postal skoraj cialis cena v lekarni poskusi vse v vrsti, in moški, ki so večkrat plazili svoje ljubimce, že ogroža domenski guru. Da ne bi naleteli na fanta, ki je pravkar prebral knjigo “BDSM za doodles”, preberite in se spomnite. Vaš ljubimec je nekaj, kar pomeni v BDSM, če.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chung

 • Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo;
 • Đề xuất, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp trong quản lý giảng dạy, học tập đáp ứng các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo nhằm đảo bảo đào tạo chất lượng cao;
 • Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo đào tạo chất lượng cao.

2.2. Tổ chức và quản lý công tác giảng dạy và học tập

 • Lập kế hoạch đào tạo hàng năm và kế hoạch giảng dạy từng học kỳ trình lãnh đạo Trường phê duyệt;
 • Thực hiện điều phối, xây dựng thời khóa biểu và quản lý công tác đào tạo của các cán bộ giảng dạy trong toàn Trường; phối hợp với các khoa, trung tâm đào tạo tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên;
 • Điều hành việc sử dụng giảng đường, phòng học;
 • Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến sinh viên và công tác giảng dạy của cán bộ giảng dạy;
 • Theo dõi kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định học vụ, quy chế giảng dạy và kịp thời phát hiện, đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung;
 • Chủ trì và xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;
 • Đề xuất các thủ tục và phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính để ký HĐGD với giảng viên thỉnh giảng (dựa trên đề xuất danh sách giảng viên thỉnh giảng của các khoa).

2.3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, thi tốt nghiệp

 • Xếp lịch thi và kiểm tra môn học, phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức và điều hành các đợt kiểm tra/ thi/đánh giá tập trung;
 • Tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên;
 • Phối hợp với các khoa, trung tâm để thành lập các Hội đồng chấm thi cuối khoá;
 • Làm quyết định thành lập các Hội đồng bảo vệ luận án tốt nghiệp theo đề nghị của các khoa chuyên môn.

2.4. Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ

 • Tổ chức các hội đồng xét tư cách làm đồ án tốt nghiệp và hội đồng xét tốt nghiệp;
 • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị duyệt cấp bằng tốt nghiệp;
 • Tổ chức in bằng tốt nghiệp, chứng chỉ;
 • Tổ chức quản lý và cấp phát các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm toàn khoá học cho sinh viên tốt nghiệp; sao văn bằng chứng chỉ cho sinh viên.
 • Đảm bảo tính hợp pháp của quá trình cấp bằng liên quan tới việc cấp các chứng chỉ, bằng cấp theo luật lệ hoặc quy định của Trường và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2.5. Công tác sinh viên

 • Giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động rèn luyện cho sinh viên: triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Đảng uỷ, Hiệu trưởng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời; tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học;
 • Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên, các cuộc thi phong trào cho sinh viên;
 • Chủ trì việc xét duyệt các học bổng, học bổng du học và quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường; theo dõi và chịu trách nhiệm đề xuất công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật sinh viên với Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên;
 • Kiểm tra việc chấp hành quy chế học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú; kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm; tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo năm học;
 • Cấp thẻ sinh viên, giấy chứng nhận và các giấy tờ khác liên quan đến học tập của sinh viên;
 • Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

2.6. Các nhiệm vụ khác

 • Đối chiếu xác nhận giờ giảng cho các đơn vị đào tạo và cán bộ giảng dạy, đề xuất thanh toán tiền giảng dạy cho cán bộ giảng dạy;
 • Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường tổ chức lễ khai giảng và phát bằng tốt nghiệp;
 • Làm việc với các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp để hướng nghiệp cho sinh viên;
 • Thực hiện công tác quản lý chuyên môn các giáo trình; đề xuất các hội đồng chuyên môn nghiệm thu các giáo trình, sách chuyên môn và làm thủ tục đề nghị thanh toán.
Đăng ký xét tuyến