Phòng Tài chính – Kế toán

Nhiệm vụ phòng Tài chính – Kế toán

  • Kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
  • Kiểm kê tài sản cố định hàng năm
  • Kiểm tra, đôn đốc thu nộp học phí của HSSV
  • Thủ tục tạm ứng và thanh toán
  • Trả lương, lương tăng thêm, phụ cấp, chế độ cho CBCNV
  • Dự toán thu – chi ngân hàng năm
  • Báo cáo thuế hàng năm
  • Chế độ bảo hiểm cho sinh viên, bảo hiểm xã hội cho cán bộ giảng viên
  • Thanh toán các chi phí khác đã được phê duyệt…
slot thailand slot gacor slot dana slot gacor slot server luar demo slot slot gacor slot gacor gampang menang data hk slot gacor slot gacor hari ini slot gacor slot gacor terbaru
Đăng ký xét tuyến