Thời khóa biểu học kỳ II lớp DD-K2 – năm học 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LƠP DD-K2 – NĂM HỌC 2019-2020 Thời gian áp dụng: từ 23/12/2019 đến 06/05/2020 STT LỚP Buổi THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 GHI CHÚ...

Xem thêm...

Thời khóa biểu học kỳ I lớp D-K1 – năm học 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LỚP D-K1 – NĂM HỌC 2019-2020 Thời gian áp dụng: từ 05/08/2019 đến 07/12/2019 STT LỚP Buổi THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 GHI CHÚ...

Xem thêm...
slot thailand slot gacor slot dana slot gacor slot server luar demo slot slot gacor slot gacor gampang menang data hk slot gacor slot gacor hari ini slot gacor slot gacor terbaru
Đăng ký xét tuyến