Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Nhiệm vụ phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

  • Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
  • Xử lý sinh viên nghỉ học quá thời gian cho phép, ra quyết định kỷ luật
  • Chế độ bảo hiểm cho sinh viên
  • Cấp, phát thẻ sinh viên
  • Cấp giấy xác nhận sinh viên
  • Thủ tục trợ cấp, xin vay vốn sinh viên
  • Lập danh sách sinh viên được nhận học bổng
  • Sắp xếp phòng học cho sinh viên
  • Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – HSSV
  • Các công việc liên quan khác…
slot thailand slot gacor slot dana slot gacor slot server luar demo slot slot gacor slot gacor gampang menang data hk slot gacor slot gacor hari ini slot gacor slot gacor terbaru
Đăng ký xét tuyến