Chính sách quyền riêng tư

Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ thông tin của người dùng truy cập website của chúng tôi. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng.

Chính sách quyền riêng tư:

Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, vì thế chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ thông tin của người dùng truy cập website của chúng tôi. Chính sách về quyền riêng tư sẽ thể hiện quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng.

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, nhập thông tin tại form. Bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích tư vấn hướng nghiệp, thông báo về học bổng.

Chúng tôi thu thập gì?

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, các thông tin này sẽ thể hiện rằng bạn là một người dùng cá nhân. Việc thu thập trên chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý chính sách quyền riêng tư và đồng ý yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến các sản phẩm dịch vụ của Chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Họ và tên

 • Số điện thoại liên hệ

 • Địa chỉ email

 • Địa chỉ liên hệ

 • Ngày tháng năm sinh

 • Trường học bạn đang theo học

 • Các câu hỏi của bạn về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ra sao?

Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc nếu pháp luật tại địa phương hoặc tại nơi bạn nhận thông tin cho phép, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn hướng nghiệp

 • Thông báo về học bổng

 • Trả lời các câu hỏi của bạn

 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi

 • Nâng cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông

 • Cung cấp cho bạn các thông tin mới nhất về chương trình đào tạo, học phí

 • Thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới

 • Đánh giá các hồ sơ ứng tuyển 

 • Cho các mục đích quản trị và đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

 • Cho các mục đích khác được liệt kê chi tiết trên web hoặc các ứng dụng đi động của chúng tôi

Chúng tôi bảo mật thông tin như thế nào?

Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng sẽ luôn bảo mật thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không đảm bảo sự an toàn các thông tin bạn tải lên web hoặc qua ứng dụng di động: Bạn sẽ chịu rủi ro về các thông tin được tải lên. Vì chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối không có việc rò rỉ thông tin, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi dữ liệu, nên ngay khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật chuyên môn để phòng tránh các sự cố nêu trên xảy ra.

Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của bạn sang đơn vị thứ 3 nào khác.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền Riêng tư này đôi khi được cập nhật. Nếu sự thay đổi có tính chất quan trọng, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên tham khảo Chính sách Quyền Riêng Tư để cập nhật thông tin mới nhất về việc chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân thu thập được. Việc bạn tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa với việc chấp thuận điều khoản quyền Riêng tư và các cập nhật của Chính sách này. Những thay đổi trong chính sách không áp dụng với các dữ liệu được thu thập trước đó.

Chính sách quyền Riêng tư mới nhất của Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng cập nhập mới nhất vào ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Đăng ký xét tuyến