Sinh viên ngành điều dưỡng xung phong Nam tiến chống dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 một lần nữa đã chứng minh tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam ta qua rất nhiều hình ảnh đẹp.

Các bạn tình nguyện viên ngành điều dưỡng Trường Cao đẳng Y-Dược Cộng Đồng cũng Nam tiến, đến các điểm lấy mẫu xét nghiệm, chốt cách ly… để hỗ trợ các y, bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu lại dịch Covid-19 ☘
❤ Chúc các bạn sinh viên ngành điều dưỡng👨‍🎓👨‍🎓 của Trường Cao đẳng Y-Dược Cộng Đồng giữ gìn sức khỏe thật tốt, hoàn thành mọi công việc được giao.
Dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi thôi!!
 
 
Đăng ký xét tuyến