SỨ MỆNH TẦM NHÌN

I. SỨ MỆNH

Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Y – Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước  trong tình hình mới.

Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, trang thiết bị giảng dạy, học tập. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, học sinh và sinh viên.

Đảm nhận sứ mệnh cao cả là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng luôn nỗ lực góp sức mình cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chung phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng hướng tới mục tiêu đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực: Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, xét nghiệm. Sinh viên khi ra trường sẽ được nhà trường trang bị và bồi dưỡng hoàn thiện từ trình độ, y đức đến kỹ năng thực tế để có thể tự tin vững bước vào nghề.

II. TẦM NHÌN

Trường Cao đẳng Y Dược Cộng Đồng không ngừng phát triển các nguồn lực để giữ vững thương hiệu là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cho Thủ đô và cả nước, phấn đấu năm 2020 trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y – Dược của Thủ đô và cả nước.

III . MỤC TIÊU THỰC HIỆN

  1. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế trong các lĩnh vực Điều dưỡng,Y sỹ, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật viên y có trình độ cao đẳng có chất lượng theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô đào tạo một cách hợp lý.
  2. Nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội theo các lĩnh vực chuyên môn.
  3. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng và thực hiện các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp ngành.
  4. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy- học có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo và quản lý của Trường. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp đào tạo giữa Trường với các cơ sở y tế trên địa bàn Thủ đô.

Razlozi razdvajanja prethodnih ljubavnika radije se nisu širili, ali, prema riječima stručnjaka, inicijator Breaking bio je Sienna, koji se želio promijeniti. viagra online mladenki, Miller, koji je posljednjih godina donio miran, gotovo životni stil oporavka, ponovno se podigao na sve radare. Puno je igrao za kino, često ulazi u svijet i, naravno, turneju koja koketira s muškarcima ispred paparazza.

https://www.naftawatch.com/miele-e-potenza-come-sono-correlati-e-qual-e-il/

Đăng ký xét tuyến