Cập nhật mức lương ngành Điều dưỡng mới nhất 2023

Việc xếp lương điều dưỡng viên được hướng dẫn cụ thể tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 26/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Theo đó, lương viên chức điều dưỡng viên như sau:

– Điều dưỡng viên hạng II: Áp dụng lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 – 6,78.

– Điều dưỡng viên hạng III: Áp dụng lương của viên chức loại A1 có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

– Điều dưỡng hạng IV: Áp dụng lương của viên chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 – 4,06.

Do đối tượng của văn bản này là viên chức nên căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP, công thức tính lương của viên chức là điều dưỡng viên trong năm 2023 như sau:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:

– Hệ số được tính theo quy định trên.

– Mức lương cơ sở trong năm 2023 được chia thành hai giai đoạn: Từ nay đến hết 30/6/2023 sẽ là 1,49 triệu đồng/tháng; từ 01/7/2023 trở đi đến khi có quy định mới là 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, lương điều dưỡng viên 2023 như sau:

 

 

Ngoài ra, Thông tư liên tịch nói trên cũng quy định việc bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức là điều dưỡng viên đã thông qua thời gian tập sự như sau:

– Điều dưỡng viên có trình độ tiến sĩ: Xếp lương bậc 3, hệ số lương 3,0 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

– Điều dưỡng có trình độ thạc sĩ: Được xếp lương bậc 2, áp dụng hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

– Điều dưỡng có trình độ cao đẳng: Được xếp lương bậc 2 với hệ số lương 2,06 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV.

Sau khi hết thời gian tập sự, căn cứ vào trình độ học vấn của viên chức điều dưỡng, việc xếp lương điều dưỡng viên được thực hiện như sau:

slot thailand slot gacor 2023 slot dana jendralsmaya slot dana slot server luar demo slot slot 4d slot terbaru slot gacor slot deposit pulsa slot terbaik slot thailand slot terbaru
Đăng ký xét tuyến