Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại 4.0″

Sáng ngày 21/07/2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khối thi đua các trường ĐH, CĐ và Trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 và hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại 4.0”.

Tại hội nghị, đại diện các trường ĐH, CĐ và Trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã trình bày và đánh giá kết quả thi đua khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2023. Các trường đã tích cực thực hiện kế hoạch và đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường nghiên cứu khoa học, cải thiện hoạt động quản lý, đảm bảo an sinh xã hội cho giảng viên và sinh viên. Sự đồng thuận và tập trung của các trường trong việc triển khai các hoạt động thi đua đã góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của giáo dục trong tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các xu hướng mới trong cách tiếp cận giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Đại diện các trường đã cùng nhau trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, và đưa ra những giải pháp đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại 4.0.

Các vấn đề quan trọng như ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tăng cường khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu đều được đặt lên bàn cân. Ngoài ra, hội thảo cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của đối tác công nghiệp và doanh nghiệp để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại 4.0” đã diễn ra thành công và để lại nhiều dấu ấn đáng kể trong lĩnh vực giáo dục tỉnh Bắc Ninh. Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng Đồng đang hướng đến sự đổi mới và tiến bộ trong việc đào tạo, tập trung vào các phần mềm học trực tuyến chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong thời đại số.

Đăng ký xét tuyến